CGV

Denna webbplats drivs av Moments à Moi. På hela webbplatsen använder vi termerna "vi", "oss" och "vår" när vi hänvisar till Moments à Moi. Denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som den ger åtkomst till, erbjuds av Moments à Moi till den användare du är, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Användarvillkor"), inklusive av villkor, villkor och policyer som nämns häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, individer som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.
Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på och använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till detta.

Varje nytt verktyg eller funktion som läggs till i den här butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida då och då för ändringar. Din fortsatta åtkomst eller användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar ändringarna.
Vår butik finns på Shopify Inc. Detta företag förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

BESTÄLLA

Du har en laglig ångerfrist på 14 dagar från leveransdatum. För att göra detta måste du göra en skriftlig begäran till oss och returnera produkterna till oss på din bekostnad senast 14 dagar efter begäran. Trasiga produkter och kraftigt skadade förpackningar kommer inte att beaktas.

Produkterna måste returneras i samma skick som mottagna

BETALNING

 Priser
De angivna priserna är dikterade på gällande ekonomisk grund och uttrycks i euro. De kan variera. Priserna som anges vid beställning är exklusive moms. Andra kostnader kan uppstå (moms etc.)

Betalningsvillkor
Betalningar som görs på ACCESS MOBILE-webbplatsen är säkra. Olika typer erbjuds

CB via Payplug
CB via PayPal
Betala senare via PayPal
Vid försenad betalning kommer ersättning på 40 euro i fasta kostnader för återvinning att tillämpas enligt artikel L. 441-6 i handelslagen

Leveranser
Leverans träder i kraft vid mottagandet av beställning som lagts av kunden. I händelse av mandat från en annan person att ta emot en beställning kan ACCESS MOBILE inte hållas ansvarig i händelse av tvister mellan de två parterna. Det är därför upp till köparen att säkerställa sin tillgänglighet eller pålitlighet hos sin agent för optimal leverans.

Leveranstider är vägledande. Oförutsedda händelser utanför vår kontroll kan uppstå (strejk, inspärrning, etc.) I dessa fall åtar vi oss att kommunicera tydligt om utvecklingen av situationen och kommer att göra allt för att påskynda processen... Till detta hoppas vi och räknar med att du är komplett förståelse

Efter mottagandet av beställningen är kunden skyldig att kontrollera fullständigheten och överensstämmelsen med sin beställning. Eventuella avvikelser som upptäcks under leverans (saknad produkt, MYCKET skadad förpackning, etc.) måste rapporteras till leveranspersonen och skrivas för hand på transportsedeln och behålla en kopia av dina reservationer.

I enlighet med artikel L133-3 i handelslagen måste kunden genom rekommenderat brev med mottagningsbevis bekräfta leveransavvikelser inom tre dagar efter leverans för att bekräfta klagomål med transportören. Bokningar måste skickas till följande adress: SASU ACCESS MOBILE 93 Rue Lallouette 97300 Cayenne Franska Guyana

Om kunden vägrar paketet utan att någon avvikelse har rapporterats på transportsedeln, kan detta betraktas som ett missbrukande avslag som kan leda till serviceersättningskostnader kopplade särskilt till hanteringen av beställningen fram till leveransenAVSNITT 1 – ANVÄNDARVILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är vid eller över myndig ålder i din region, provins eller stat och har gett oss tillåtelse att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte eller bryta mot några lagar i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några datormaskar, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott mot eller överträdelse av något av Villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.
AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst när som helst och av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och det inkluderar (a) överföringar över flera nätverk; och (b) ändringar som gjorts för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Din kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.
AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi kan inte hållas ansvariga om informationen som erbjuds på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller inaktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera större, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Om du litar på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla vissa historiska data. Per definition är historiska data inte aktuella och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information som den innehåller. Du bekräftar att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.
AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta tjänsten (eller någon del av den) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella prisförändringar eller för ändringar, avstängning eller avbrott av tjänsten.
AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Det är möjligt att vissa produkter eller tjänster endast är tillgängliga online via webbplatsen. Kvantiteter av dessa produkter eller tjänster kan vara begränsade och deras retur eller utbyte är strikt föremål för vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt presentera färgerna och bilderna på de produkter som visas i butiken. Vi kan dock inte garantera noggrannheten hos färgskärmen på din datorskärm.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon speciell person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi tillåter oss att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst, utan föregående meddelande, och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta försäljningen av en produkt. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller på annat sätt erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.
AVSNITT 6 – RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post- och/eller faktureringsadress eller telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. . Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som vi tror verkar läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.
AVSNITT 7 – TILLVALSVERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller hanterar.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "beroende på tillgänglighet" utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi ska inte ha något som helst ansvar som uppstår från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på ditt eget gottfinnande och risk. Dessutom är det ditt ansvar att fråga om och acceptera villkoren på vilka sådana verktyg tillhandahålls av den eller de tillämpliga tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Dessa nya tjänster och/eller funktioner kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.
AVSNITT 8 – LÄNKAR TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att undersöka eller utvärdera deras innehåll eller noggrannhet, och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje parts källor .

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner relaterade till dessa tredjepartswebbplatser. Vänligen granska dessa tredje parts policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till dessa tredje parter.
ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄGGNINGAR

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel som en del av ditt deltagande i tävlingar), eller om du, utan en begäran från oss, skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om du är online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsningar redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla media alla kommentarer du skickar till oss . Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer i förtroende; (2) att kompensera någon för eventuella kommentarer; eller (3) svara på kommentarer.
7. Vi kan, men har ingen skyldighet att, ta bort innehåll och konton som innehåller innehåll som vi efter eget gottfinnande bestämmer är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella rättigheter. eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte på något sätt ska kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller immateriella rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till några kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 – PERSONUPPGIFTER

Överföringen av din personliga information i vår butik styrs av vår integritetspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.
ARTIKEL 11 – FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till beskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och produkttillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig. när som helst och utan förvarning (inklusive efter att du har gjort din beställning ).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats kan ställas in för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.
ARTIKEL 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll:
(a) för olagliga ändamål; (b) att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon lokal förordning eller internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler eller lagar; (d) att göra intrång eller kränka vår eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information;
(g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats eller annan webbplats eller från Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, kapa, utpressa, genomsöka, genomsöka eller genomsöka webben; (j) för oanständiga eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärderna för Tjänsten eller relaterade webbplatser, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot eventuella användningsförbud.
ARTIKEL 13 – UNDANTAG AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar, garanterar eller representerar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, säker, fördröjningsfri eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom den tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "beroende på tillgänglighet" för din användning, utan representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått , inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet eller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Moments à Moi, våra direktörer, tjänstemän, anställda, affiliates, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta eller indirekta skador. , oförutsedda, straff-, special- eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, intäkter, besparingar eller data, ersättningskostnader eller andra liknande skador, oavsett om det är kontrakt, skadestånd (även om vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av Tjänst eller någon tjänst eller produkt som använder den, eller något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada som uppstår från användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har blivit varnad om möjligheten att de inträffar.
Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

ARTIKEL 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Moments à Moi och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot tredje parts lagar eller rättigheter.
ARTIKEL 15 – AVSKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor. , utan att denna dom påverkar de övriga bestämmelsernas giltighet och tillämplighet.

ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING

De förpliktelser och skulder som parterna ådragit sig före uppsägningsdatumet kommer att överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor kommer att gälla om inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi ​​bedömer eller misstänker, efter eget gottfinnande, att du inte följer eller har underlåtit att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Du kommer då att förbli ansvarig för alla belopp som är skyldiga fram till datumet för uppsägningen (inklusive), som ett resultat av vilket vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

ARTIKEL 17 – HELA AVTALET

Varje underlåtenhet från vår sida att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor eller andra policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten. De ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar.


ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Frankrike.


ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att då och då kontrollera vår webbplats för ändringar. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår webbplats och tjänsten efter att ändringar har publicerats i dessa användarvillkor accepterar du dessa ändringar.


ARTIKEL 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor angående användarvillkoren ska skickas till oss på accesmobile973@gmail.com.