Juridisk omnämnande

RÄTTSLIGT MEDDELANDE


I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för
Förtroendet för den digitala ekonomin, känd som L.C.E.N., uppmärksammas av användare och
besökare, nedan kallad användaren", på webbplatsen https://9f9b3b-5.myshopify.com/ , nedan kallad "Webbplatsen", den
dessa juridiska meddelanden.
Anslutning och navigering på webbplatsen av användaren förutsätter fullständigt godkännande och utan
omfattas av dessa juridiska meddelanden.
Dessa är tillgängliga på webbplatsen i avsnittet "Juridiska meddelanden".
ARTIKEL 1 - FÖRLAGET
Upplagan av webbplatsen säkerställs av SASU ACCESS MOBILE med ett kapital på 1000 euro,
registrerat i CAYENNE handels- och företagsregistret under nummer 81235800000014
vars huvudkontor ligger på 93 rue Lallouette, Cayenne
Telefonnummer 0694468965,
E-postadress: accesmobile973@gmail.com.
Publiceringsdirektör är JOSEPH Wanbekceur
nedan "förläggaren".
ARTIKEL 2 - VÄRDEN
Webbplatsen drivs av företaget IONOS, vars huvudkontor ligger på 7 Pl. de la Gare, 57200
Sarreguemines, med telefonnummer: 0970808911 + kontakt mailadress
ARTIKEL 3 - TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN
Webbplatsen är tillgänglig var som helst, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet förutom i fall av force majeure eller avbrott.
schemalagda eller inte och som kan uppstå från behov av underhåll.
I händelse av ändring, avbrott eller avstängning av webbplatsen kan utgivaren inte hållas ansvarig.
ARTIKEL 4 – DATAINSAMLING
Webbplatsen säkerställer att Användaren samlar in och behandlar personlig information i enlighet med
integritet i enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om datorer, filer
och friheter.
1
Enligt dataskyddslagen, daterad 6 januari 1978, har Användaren rätt
åtkomst, rättelse, radering och invändning av personuppgifter. Användaren
utövar denna rätt:
· via e-post till e-postadressen accesmobile973@gmail.com
· per post till 93 rue lallouette, Cayenne;
· via ett kontaktformulär;
All användning, reproduktion, distribution, marknadsföring, modifiering av hela eller delar av webbplatsen,
utan tillstånd från utgivaren är förbjudet och kan leda till rättsliga åtgärder och åtal
som särskilt föreskrivs i lagen om immaterialrätt och civillagen.